drukiszkolne.pl
Strona Główna | PRODUKTY | NOWOŚCI |                                                             Koszyk (0)
Katalog » Gilosze świadectw

Aktualnie obowiązujące druki 2022. Wysoka jakość, wysyłka cała Polska.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą druków szkolnych i przedszkolnych.
Dzienniki, świadectwa, gilosze, dyplomy i wiele innych
Legitymacja nauczycielska
legitymacje nauczycielskie
Kategorie

Informacje uzyskane od MEiN - w związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków wynikała z konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
Art. 5. ust. 4. Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż wymienione w ust. 2 i 3.
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Art. 4. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres: 1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej – trzech lat, 2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej – pięciu lat – od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Należy zauważyć, że ww. ustawa wprowadziła okres przejściowy, w którym nadal mogą być wydawane dokumenty na drukach niespełniających wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń. W przypadku dokumentów kategorii trzeciej (w tym np. świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne) ten okres wynosi pięć lat od dnia wejście w życie ustawy, czyli do dnia 12 lipca 2024 roku. W związku z powyższym jeszcze przez trzy najbliższe lata można wydawać druki, które nie spełniają wymogów wynikających z przepisów określających minimalne zabezpieczenia dokumentów.


GILOSZE ŚWIADECTW DRUKUJEMY NA PAPIERZE O PODWYŻSZONEJ GRAMATURZE 90 g/m2
Katalog
Sortowanie:
Strona: [1] / 1
gilosze świadectw szkoła podstawowa
Niebieskie, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
gilosze świadectw szkoła podstawowa z wyroznieniem
Niebieskie z wyróżnieniem, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,34 zł z VAT
0,28 zł netto
Gilosze świadectw - liceum ogólnokształcące
Różowe, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
Gilosz zaświadczeń
A4 zielony, papier gramatura 90
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
Gilosze świadectw - liceum ogólnokształcące z wyróżnieniem
Różowe z wyróżnieniem, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,34 zł z VAT
0,28 zł netto
Gilosz zaświadczeń
A4 zielony, papier gramatura 90
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
Gilosze świadectw - szkoła branżowa, szkoła specjalna
Żółte, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
Gilosze świadectw - szkoła branżowa, szkoła specjalna z wyróżnieniem
Żółte z wyróżnieniem, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,34 zł z VAT
0,28 zł netto
Gilosze świadectw - technikum
Różowe , format A3
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,43 zł z VAT
0,35 zł netto
Gilosze świadectw - technikum - z wyróżnieniem
Różowe z wyróżnieniem, format A3
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,47 zł z VAT
0,38 zł netto
Gilosze świadectw - szkoła policealna
Brązowe, format A4
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
Poddruk dla duplikatu MEN-I/75
Poddruk dla duplikatu, kolor Pantone Cool Gray 3 C
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
0,31 zł z VAT
0,25 zł netto
Strona: [1] / 1
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania
6,15 zł z VAT
5,00 zł netto
Kontakt

P.P. TRIADA
ul. Traugutta 3, 33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 18 / 443 89 69
e-mail: triada@drukiszkolne.pl

Biuro Obsługi Klienta czynne
pn.-pt. w godz. 9-15

Dyplomy pamiątkowe
Dyplomy dla dzieci
Rożki obfitości
Rożki obfitości
Medale dla dzieci
Medale
Data Ostatniej Aktualizacji: 20.01.2022
© drukiszkolne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.